Trots op leren
 1. Welke schooltijden hanteren jullie?

Onze schooltijden zijn 8.45 – 14.30 Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij. Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1/4 altijd vrij vanaf 12.30. De groepen 5/8 zijn ook dan om 14.30 uit. 

 1. Krijgen de kinderen schoolfruit?

Alle ouders kunnen een abonnement afsluiten voor schoolfruit. Dat kan via de MijnTSO app. Voor € 45 per jaar krijgen de kinderen met dit abonnement dagelijks een vers stuk groente of fruit. Kinderen die geen abonnement willen afsluiten, kunnen groente of fruit van thuis meenemen als hapje voor de ochtend.

 1. Hoe is de lunch in de klas georganiseerd?

De leerkrachten en stagiairs begeleiden in de groepen het eten van de kinderen. Zij worden ondersteund door enkele vrijwilligers. Kinderen krijgen voldoende tijd om te eten om vervolgens nog een kwartier buiten door te brengen. 

 1. Vanuit welk onderwijskundig concept werken jullie?

Wij werken vanuit een basis van het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem differentiëren wij op minimaal drie niveaus in de groepen. Belangrijke pijlers in ons onderwijs zijn enerzijds rust, structuur en duidelijkheid en anderzijds medeverantwoordelijkheid vanuit kinderen voor hun eigen leerproces. Dat komt onder andere tot uiting in MijnRapportfolio, een door ons bedachte digitale omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten over de ontwikkeling van een kind. Op onze school leren de kinderen naarmate ze ouder worden om steeds meer regie te nemen in hun eigen leerstappen. Dat doen we onder andere door ze te leren leren en door ze zelf te laten plannen en evalueren.

 1. Zijn jullie een prestatiegerichte school?

Iedere school in Nederland heeft te voldoen aan externe verwachtingen over de output van de kinderen. Daarvoor worden landelijke referentieniveaus gehanteerd. De kinderen van onze school scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Wij vinden dat alle kinderen hun potentie moeten ontwikkelen en aanspreken. Onze ervaring is dat hoge verwachtingen hierbij helpen. De potentie van kinderen is niet op alle gebieden gelijk en met die verschillen houden wij rekening. Daarbij vinden wij het van belang dat kinderen zich veilig voelen en niet bezwijken onder hoge druk. De balans tussen hoge verwachtingen en je fijn voelen bewaken wij actief op onze school.

 1. Hoe is de groepsgrootte op ’t Mulderke?

De gemiddelde groepsgrootte op onze school ligt al jaren rond de 26 kinderen. De kleinste groep is dit jaar 21 kinderen en de grootste groep 30 kinderen. Wij hanteren maximum aantallen in de groepen. Dat zorgt ervoor dat er soms wachtlijsten ontstaan. Groepsgrootte zegt niet altijd iets over de dynamiek in de groep en de mate waarin de potentie van alle kinderen kan worden benut. In onze ogen zijn de kinderen zelf en de leerkrachten van groter belang dan de groepsgrootte.

 1. Werken jullie met combinatiegroepen of alleen met homogene groepen?

In de groepen 1/2 kiezen wij bewust voor heterogene groepen. Jonge kinderen vinden het fijn om zich op te trekken aan oudere kleuters. Oudere kleuters vinden het soms ook heerlijk om nog een taak te doen van de jongste kleuters. Wij hebben positieve ervaringen met die verscheidenheid in de jongste groepen.

Vanaf groep 3 komt het wel eens voor dat we heterogene groepen vormen, echter alleen als er geen andere mogelijkheid is qua aantallen. Het heeft onze voorkeur om daar met homogene groepen te werken. Dit schooljaar zijn wij gestart met vier groepen 1/2 en zijn er vanaf groep 3 van ieder leerjaar twee groepen.

 1. Kunnen jullie iets vertellen over de doorgaande lijn van groep 2 naar 3?

Wij hechten veel belang aan een ononderbroken ontwikkeling op onze school. Vroeger was de overgang van groep 2 (spelen) naar 3 (leren) heel groot. Het spelend leren vindt op ’t Mulderke zowel plaats in de groepen 1/2 als in de groepen 3. Op de gang kunnen de kinderen in groep 3 in hoeken werken. Ook op andere manieren borgen wij een doorgaande lijn, bijvoorbeeld door intensief intern overleg tussen de leraren.

 1. Een grote school, is dat niet te massaal voor mijn kind?

Ouders die voor het eerst onze school binnenkomen ervaren een goed georganiseerde school waar veel rust heerst. Ondanks het feit dat er 430 kinderen onderwijs genieten. Dat komt onder andere door het gebruik van verschillende in- en uitgangen in onze school, maar ook het slim organiseren van pauzes, binnenkomen en overblijven. Dat vraagt veel organisatie, maar biedt de kinderen ook veel duidelijkheid en rust. Veel ouders ervaren onze school daardoor juist niet als massaal.

 1. Hoe is het met de balans in het team, zijn er veel mannen?

Wij zijn gelukkig met relatief veel mannen (8) in ons team. Dat zorgt voor een mooie balans, net als de variatie aan leeftijden en ervaring. Wij zijn blij met deze balans en met de positieve en enthousiaste sfeer in ons team. Professionals met het hart op de goede plek die zich betrokken voelen bij het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Professionals waar veel ouders hun kind aan toevertrouwen.

 1. Hoe is de ondersteuning geregeld voor kinderen die moeite hebben met leren?

De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd vanzelf. De leerkrachten hebben meerdere malen per jaar overleg met intern begeleiders. Tijdens die overleggen en op andere momenten wordt samen gedacht en gespard over wat kinderen nodig hebben en hoe dat slim kan worden georganiseerd. Een van de voordelen van een grote school is onder andere dat we faciliteiten in huis hebben om waar nodig iets extras te doen voor de kinderen. Zo hebben we niet alleen kleine groepjes of individuele begeleiding voor kinderen die tijdelijk even vastlopen, maar ook een structureel aanbod voor cognitief getalenteerde leerlingen. 

 1. Wat betekent Corona – Covid 19 voor ’t Mulderke?

Om verspreiding van het virus te beperken, zijn ouders niet welkom in het schoolgebouw. Contact verloopt via andere communicatiemiddelen zoals Google Meet en Microsoft Teams.  Dat geldt de komende periode dus ook voor rondleiding en kennismakingsgesprekken met belangstellenden.

Medewerkers houden zich aan de hygiënemaatregelen en vermijden onderling contact. Er zijn scenario’s ontwikkeld voor eventuele grote aantallen ziektegevallen bij leerkrachten. Zo werken wij sinds begin dit schooljaar parallel aan het werken in de klas met Google Classroom om snel te kunnen schakelen bij ziekte van een leerkracht.

Contact

Contactgegevens

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
r.duijs@kiemuden.nl 


Routeplanner >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement