Trots op leren

Nieuwe ouders

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. We heten u graag welkom!

Op dit moment hebben wij een wachtlijst voor 4 jarigen die in schooljaar 2019-2020 instromen in de kleutergroepen. Op volgorde van ontvangst houden we bij wie er wil instromen. 
Mochten zich genoeg kinderen aanmelden, dan vormen in de loop van het jaar wellicht een extra instroomgroep.  

In de volgende groepen laten we in schooljaar 2019-2020 geen kinderen meer toe vanwege het aantal kinderen: groepen 1/2 en groepen 4. 

Een keuze maken voor een basisschool voor je kind is niet gemakkelijk. Er zijn veel zaken veranderd sinds u zelf op school zat. Uw kind gaat gedurende de basisschooltijd 7520 uur op school doorbrengen. Dat brengt allerlei vragen, overwegingen en soms onzekerheid met zich mee.
We adviseren u om de tijd te nemen voor de keuze. Om een goed beeld te krijgen, nodigen we u graag uit voor een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u uw vragen kwijt. Aansluitend laten we de school graag in bedrijf zien. Op die manier kunt u een gevoel krijgen bij onze school.
Aangezien wederzijds vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking, is het raadzaam om het gevoel een belangrijke plek te geven in de keuze voor een school.
De kennismakingsgesprekken en rondleidingen worden op werkdagen (uitgezonderd de woensdag) om 9.00 uur verzorgd door Philomeen van Laanen of Martijn Schoonaard. U kunt hen via mail op p.vanlaanen@kiemuden.nl - tmulderke@kiemuden.nl of telefonisch op 0413 - 256591 bereiken voor een afspraak.

Wennen op school

Voor jonge kinderen is de overstap naar de basisschool soms best spannend. Om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen, mag uw kind maximaal 5 dagdelen komen wennen. Tegen de tijd dat uw kind vier jaar wordt, nemen we contact met u op om hierover afspraken te maken. U kunt uiteraard ook zelf bellen om hierover afspraken te maken.

Instroom tijdens de basisschooltijd

Voor instroom van een kind dat al een basisschool bezoekt geldt het volgende:

U meldt telefonisch of schriftelijk dat u interesse heeft voor onze school. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u met de directeur de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt de vraag gesteld of er speciale zorg voor uw kind nodig is. Daarover wordt contact gezocht met de huidige school. Dit is in het belang van ouders, kind en school omdat op deze manier de school kan inschatten of de school de benodigde zorg kan bieden. Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind kan worden geboden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats. Zo weten alle partijen dat aan uw kind een goede start geboden kan worden omdat we weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term Passend Onderwijs.

De bevestiging van aanmelding (de school kan dus de zorg bieden die uw kind nodig heeft) gebeurt binnen 6 weken na de inschrijving.

Mijn Rapportfolio

Kinderen op 't Mulderke krijgen een uitgebreid digitaal rapport waar leerkrachten en kinderen informatie met u delen over hun ontwikkeling. Als uw kind 4 jaar en is ingeschreven kunt een account aanmaken op www.mijnrapportfolio.nl. Als u op aanmelden klikt, kunt u met het bij ons bekende e-mailadres zelf een wachtwoord kiezen.   

Vragen over de aanmelding?

Heeft u vragen over de aanmelding, neemt u gerust contact met ons op.
Hier kunt u het aanmeldformulier downloaden.


We hopen u graag te ontmoeten voor een afspraak. 
 

Contact

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@kiemuden.nl

Doorgeven ziekte enz: 

ziekmelding@tmulderke.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
20 oktober -  Einde herfstvakantie
22 oktober -  OR vergadering
31 oktober -  MR
01 november -  Gr. 3 t/m 5 middag vrij!
Jaaragenda >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links