Trots op leren

Protocol Defecte computer door een leerling

Wanneer een leerling per ongeluk of expres een computer, laptop, Chromebook of digitaal schoolbord kapot maakt, moeten de volgende acties ondernomen worden:

-         De directeur van de school neemt contact op met de ouders en vertelt wat er gebeurd is. De directeur geeft aan bij de ouders dat er een beroep wordt gedaan op hun aansprakelijkheidsverzekering. Het is aan de ouders om het contact met de verzekering te leggen. Voordat dit besloten kan worden, is het nodig om van de leverancier van het defecte apparaat duidelijk te hebben of de schade binnen de garantie valt of niet.

-          De iCoach (Ivo Biesterbos - Stef van der Locht) neemt contact op met de leverancier van de kapotte hardware. Er wordt nagevraagd of het apparaat nog binnen de garantie valt en of het defect ook binnen de garantie valt.

o   Wanneer er sprake is van recht op garantie, wordt er met de leverancier afgesproken welke stappen er genomen moeten worden voor het omruilen van het defecte apparaat voor een nieuw apparaat.

o   Wanneer er geen sprake is van recht op garantie, wordt er met de leverancier afgesproken hoe het defecte apparaat bij school wordt opgehaald. De leverancier maakt bij hen op locatie een inschatting: kan het apparaat gerepareerd worden of wegen de kosten van de reparatie niet op tegen de kosten van het aanschaffen van een nieuw apparaat? De leverancier moet de school hiervan op de hoogte brengen en met de school overleggen wat er moet gebeuren: reparatie of vervanging? In beide gevallen kan er gelijk tot actie worden overgegaan. De school neemt de kosten voor haar rekening en verrekent dit later met het bedrag dat de verzekering uitkeert.

-          Wanneer er geen sprake is van garantie, moet de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders worden ingeschakeld. De verzekering zal een aantal gegevens willen hebben van de school en van het defecte apparaat, voordat er over wordt gegaan tot uitbetaling van het schadebedrag.

o   Kosten voor de reparatie moeten door de leverancier worden opgegeven. De iCoach vraagt hiernaar tijdens het contact met de leverancier over het defecte apparaat.

o   Kosten voor vervanging moeten door de leverancier worden opgegeven. De iCoach vraagt hiernaar tijdens het contact met de leverancier over het defecte apparaat.

-          De verzekering van de ouders betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks uit aan Kiem.

-         Kiem maakt het bedrag dat de verzekering uitgekeerd heeft over aan de betreffende school. Hiermee wordt de rekening voor reparatie of vervanging vereffend. 

Contact

Contactgegevens

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
r.duijs@kiemuden.nl 


Routeplanner >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement