Trots op leren

Kindcentrumraad

De kindcentrumraad is het overlegorgaan tussen bestuur, teamleden en ouders.

Graag stellen we ons aan u voor.

Oudergeleding: