Trots op leren

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het overlegorgaan tussen bestuur, teamleden en ouders.Graag stellen we ons aan u voor.Oudergeleding:

         
 Stefaan Heijnes Marcel Brand  Anke Verbeek  Floor van Laarhoven

 

Teamgeleding:

       
 Lilian Beiniers Janneke Krancher  Lieke Swinkels  Mieke Cornelissen.

In de MR vertegenwoordigen vier leerkrachten het team en vier ouders vormen de oudergeleding.

De MR bespreekt in haar vergaderingen zaken die basisschool ’t Mulderke aangaan. 

De MR kijkt met name naar het gevoerde en nog te voeren beleid en er worden plannen op bestuurlijk niveau besproken. Daarnaast komen er natuurlijk ook praktische zaken aan bod. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviserende of instemmende bevoegdheden.

De vergaderingen vinden zes à zeven keer per jaar plaats op ‘t Mulderke en deze zijn openbaar. Op uitnodiging nemen directie, interne begeleiders of externe adviseurs (gedeeltelijk) deel aan de vergadering om bepaalde onderwerpen toe te lichten.

De agenda en notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.tmulderke.nl. 

Alle ouders worden van harte uitgenodigd om vragen of problemen betreffende de school kenbaar te maken aan een lid van de oudervertegenwoordiging. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en de resultaten worden teruggekoppeld.          
                

      

 

 Agenda: 
                       
             
Notulen:
2020-11-02.pdf
notulen 2020-09-21.pdf
Notulen MR vergadering 2020 21 01
Notulen MR vergadering 2019 12 09

Contact

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@tmulderke.nl


Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
No events to display.
Jaaragenda >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links