Trots op leren

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het overlegorgaan tussen bestuur, teamleden en ouders.Graag stellen we ons aan u voor.Oudergeleding:

         
 Tamar Zevenhuizen     Marcel Brand                   Anke Verbeek          

 

Teamgeleding:

 
   
 Wendy de Mol      Lieke Swinkels     Mieke Cornelissen

In de MR vertegenwoordigen drie leerkrachten het team en drie ouders vormen de oudergeleding.

De MR bespreekt in haar vergaderingen zaken die basisschool ’t Mulderke aangaan. 

De MR kijkt met name naar het gevoerde en nog te voeren beleid en er worden plannen op bestuurlijk niveau besproken. Daarnaast komen er natuurlijk ook praktische zaken aan bod. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviserende of instemmende bevoegdheden.

De vergaderingen vinden zes à zeven keer per jaar plaats op ‘t Mulderke en deze zijn openbaar. Op uitnodiging nemen directie, interne begeleiders of externe adviseurs (gedeeltelijk) deel aan de vergadering om bepaalde onderwerpen toe te lichten.

De agenda en notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.tmulderke.nl. 

Alle ouders worden van harte uitgenodigd om vragen of problemen betreffende de school kenbaar te maken aan een lid van de oudervertegenwoordiging of via een mail naar kr.tmulderke@kiemuden.nl. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en de resultaten worden teruggekoppeld.          
                

      

 

 Agenda: 
                       
             
Notulen:
Notulen MR 2021-10-06
Notulen MR 2021-06-23.pdf
Notulen 2021-06-03.pdf
Notulen MR 2021-03-25.pdf
notulen 2020-12-08.pdf
2020-11-02.pdf
notulen 2020-09-21.pdf


Contact

Contactgegevens

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@kiemuden.nl


Routeplanner >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links