Trots op leren

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het overlegorgaan tussen bestuur, teamleden en ouders.Graag stellen we ons aan u voor.Oudergeleding:

       
 Stefaan Heijnes Wilm Vervoort  Anke Verbeek  Saskia Verbossen

 

Teamgeleding:

       
 Lilian Beiniers Janneke Krancher  Frans Janssen   Mieke Cornelissen.
In de MR vertegenwoordigen vier leerkrachten het team en vier ouders vormen de oudergeleding.De MR bespreekt in haar vergaderingen zaken die basisschool ’t Mulderke aangaan. De MR kijkt met name naar het gevoerde en nog te voeren beleid en er worden plannen op bestuurlijk niveau besproken. Daarnaast komen er natuurlijk ook praktische zaken aan bod. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviserende of instemmende bevoegdheden.De vergaderingen vinden zes keer per jaar plaats op ‘t Mulderke en deze zijn openbaar. Op uitnodiging nemen directie, interne begeleiders of externe adviseurs (gedeeltelijk) deel aan de vergadering om bepaalde onderwerpen toe te lichten.De agenda en notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.tmulderke.nl. Belangrijke informatie vanuit de MR wordt regelmatig in het Prikbord vermeld.Alle ouders worden van harte uitgenodigd om vragen of problemen betreffende de school kenbaar te maken aan een lid van deoudervertegenwoordiging. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en de resultaten worden teruggekoppeld.          
                

      

 

 Agenda: 
                       
             
Notulen:
Notulen 2017-10-10 goedgekeurd.pdf
Notulen MR 27-06-2017 vastgesteld.pdf
Notulen 2017-05-30.pdf            
Notulen 2017-04-20 vastgesteld.pdf
Notulen 2017-03-14 vastgesteld.pdf
Notulen 2017-01-19 vastgesteld.pdf
Notulen 2017-11-29 goedgekeurd.pdf              
           
           
           
           
           
           
Contact

Basisschool 't Mulderke

Wislaan 219

5406 AC Uden

tmulderke@kiemuden.nl

0413 - 256591

melding absenties

ziekmelding@tmulderke.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
28 mei -  Toetsweek CITO
28 mei -  Versiergroep
30 mei -  Sponsorloop
31 mei -  MR vergadering 6
Jaaragenda >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links