Trots op leren

Ouderraad

De ouderraad van ’t Mulderke voert diverse taken voor de school uit:

  • het innen van de ouderbijdrage ( wordt o.a. gebruikt voor schoolreisje) , groente- en fruitbijdrage en bijdrage voor schoolreisje
  • in samenspraak met de activiteitencommissie (afvaardiging van het team) worden de diverse activiteiten vorm gegeven en met de hulp van vele ouders, ook van buiten de OR, gerealiseerd;
  • financiële ondersteuning van de jaarlijkse activiteiten, o.a.: schoolreisje, kamp groep 8 en daarnaast worden ook terugkomende items gefinancierd (b.v. collectieve ongevallenverzekering) en eenmalige projecten. 

    De gelden voor deze financieringen worden verkregen uit de ouderbijdrage en uit de inzameling van oud papier en kleding.

    Onze gemeenschappelijke reden om lid te zijn van de ouderraad is dat we het leuk vinden om, samen met andere ouders en het team, allerlei feesten en activiteiten te organiseren, die onze kinderen ten goede komen. We doen dit alles met veel enthousiasme en inzet en stellen ons graag aan u voor. 

Oudervertegenwoordiging

Natasja Coppens(voorzitter)
natascoppens@gmail.com  

Heidi Opdam(secretaris)
johnenheidiopdam@kpnmail.nl


Bernadet Deckers(penningmeester)
BDeckers@Golfbad.nl

Judith Wijnhoven
judith.wijnhoven@tele2.nl

Helga van Lankveld
Helga_Lankveld@hotmail.com

Simone Verboven
simoneverboven@yahoo.com

Danielle van den Heuvel
vandenheuvel8@hotmail.com

Kim Koolmees
vandevenkim25@hotmail.nl

Daphne van Boekel
daphnealicante@yahoo.com

Miranda van Beem
menm11@live.nl

Pascale van de Beeten
p.vandebeeten@gmail.com

Kirsten van der Kroon
kvdkroon@gmail.com

Gaby Wassink
wassink@ziggo.nl

Diana Molendijk
drosmalen@hotmail.com

Namens het team

Marie-José van den Nouweland
marie-jose.nouweland@tmulderke.nl

Heeft u een vraag of opmerking mail dan naar ortmulderke@gmail.com

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouders per brief gevraagd een bijdrage te leveren voor de kosten die verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen.

Als uw kind(eren) later instroomt dan gelden hiervoor de volgende bedragen:

  • Voor de kinderen die tussen 1 oktober en kerst instromen geldt de volledige ouderbijdrage van € 25,--. De bijdrage voor groente en fruit bepaalt u aan de hand van onderstaande rekenwijze*.
  • Voor kinderen die tussen kerst en pasen instromen bedraagt de bijdrage € 15, -- per kind, aangevuld met de groente- en fruitbijdrage.
  • Voor kinderen die na pasen instromen is slechts de bijdrage voor het schoolreisje verschuldigd van € 10,--, aangevuld met de groente- en fruitbijdrage.

* Rekenwijze bij de bepaling van de groente- / fruitbijdrage voor kinderen die later instromen:Voor deze kinderen betaalt u € 4,00 per maand dat uw kind op school zit. Hierbij mag u rekenen vanaf de eerste hele maand. (Als uw kind op 14 november op school komt, begint u dus hiervoor te rekenen vanaf 1 december daaropvolgend).U mag dit bedrag natuurlijk in één keer voldoen, maar we beseffen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Vandaar dat we ook de mogelijkheid bieden om in termijnen te betalen.De termijnen zijn als volgt:vóór 1 oktober voor het eerste kindvóór 1 januari voor het tweede kindvóór 1 april voor de evt. overige kinderenRekeningnummer: NL93 RABO 0132 8488 05t.n.v. OR ‘t MulderkeUdenOnder vermelding van de achternaam en voornaam van uw kind(eren) en het adres.Contact

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@kiemuden.nl

Doorgeven ziekte enz: 

ziekmelding@tmulderke.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
29 november -  Gr. 3 t/m 5 middag vrij!
05 december -  Sinterklaas
10 december -  OR vergadering
Jaaragenda >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links