Trots op leren

Bekijk ons in 360°

Onze visie

Welkom bij 't Mulderke

Kies je voor ’t Mulderke, dan kies je voor een mooie balans tussen het ontwikkelen van een goede basis en voor het ontwikkelen van je unieke talent.

Om je mogelijkheden maximaal te benutten geloven we in ‘ouderwetse’ behoeften als rust, duidelijkheid en structuur. Die combineren we met nieuwe inzichten op het gebied van het brein en het verschil tussen jongens en meisjes. Daarnaast steken we veel energie in
het vergroten van de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces.
Lees meer >

Updates uit de groepen

Sneeuwruimen rond de school

Graag uw aandacht voor de foto in de bijlage. Een fijn en mooi initiatief van de ouders van onze MR.


Fijne avond, mede namems hen,

Martijn Schoonaard

Weer samen naar school - Corona update 't Mulderke

Beste ouders,

Zoals beloofd stuur ik u hierbij de details van hoe wij maandag 8 februari gaan starten op school. Wij vragen u om dit met aandacht te lezen.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Martijn Schoonaard

Brief Udense Handen Ineen

Beste ouders,

De laatste brief van Udense Handen Ineen. Morgen informeren wij u over de invulling en praktische afspraken.


Met vriendelijke groet,

Martijn Schoonaard

Weer samen naar school - update

Beste ouders,

Zoals beloofd geef ik u hierbij details van de schooltijden die we vanaf maandag 8 februari gaan hanteren. Er komt tijdelijk (voorlopig tot de meivakantie) een continurooster. Hiermee voorkomen we het aantal verkeersbewegingen rond en in de school. Op andere KIEM scholen met onze schooltijden, is hier ook voor gekozen.

De nieuwe schooltijden vanaf maandag 8 februari zijn:

groep 1 tot en met 4:

maandag - dinsdag - donderdag 8.45 - 14.30 uur

woensdag - vrijdag 8.45 - 12.30 uur

groep 5 tot en met 8:

maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag 8.45 - 14.30 uur

woensdag 8.45 - 12.30 uur

De noodopvang BSO van Kanteel is er alleen voor ouders die:

  • een contract hebben voor BSO bij Kanteel - Zuiderzon
  • werkzaam zijn in de cruciale beroepen


Petra Hoeke van Kanteel - Zuiderzon zal nog met meer informatie komen over de noodopvang - BSO.

Vrijdag hebben wij overleg met het team over verdere afspraken. Wij zullen u eind van de vrijdagmiddag 5 februari uitgebreid informeren over de afspraken en details. Dat zal via Schoolwapps en de website in de vorm van een brief en via Schoolwapps in de vorm van een filmpje gebeuren.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Martijn Schoonaard

Uitnodiging inspiratieavond ouders & passend onderwijs

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk, zeker als een kind iets extra’s nodig heeft. Maar waarom is dat zo en wat mag u als ouder verwachten? En waar kunt u terecht met vragen over passend onderwijs? Over deze thema’s gaat het tijdens het Online Ouder Atelier op 3 februari aanstaande. De avond wordt georganiseerd door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 en vindt online plaats. U krijgt een link waarmee u de avond online kunt bijwonen. U bent van harte welkom! Inschrijven kan tot 29 januari met deze LINK.

In de bijlage vindt u het programma.

 

Met vriendelijke groet,

namens Team SWV PO 30 06


15-12-2020 Corona Update 1

Beste ouders,

Een bijzondere en fijne sfeer vandaag in de school. Iedereen schakelt snel naar de nieuwe situatie. De kinderen genieten van een lekkere lunch en de chocolademelk die nog snel is geregeld door enkele OR ouders. Leuk dat de PLUS Markt de helft van de kosten hiervan heeft gesponsord. En dan begint dadelijk om 15.30 uur de kerstvakantie! Na overleg met Udense Handen Ineen vindt er de komende dagen geen online aanbod plaats. In sommige leerjaren zorgen de leerkrachten nog voor een ludieke afsluiting met videobellen. De leerkrachten gaan zich de komende dagen voorbereiden op het thuisonderwijs vanaf 4 januari.

Vandaag wordt er vanuit Udense Handen Ineen nog een brief naar alle ouders opgesteld. Daarin onder andere informatie over de crisisopvang en de fasering die er is aangebracht tot 19 januari 2021. Wij zijn blij met de ondersteuning en regie vanuit Udens Handen Ineen. Dat is echt een voorbeeld voor veel andere gemeentes in Nederland: over de grenzen van de eigen organisatie heen samen werken voor kinderen. Ik word daar echt blij van.

Wat kijken we allemaal uit naar de tijd dat we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten, dat ouders weer in de school de sfeer kunnen proeven en voelen wat de kinderen elke dag meemaken. Weer spontaniteit in aanraken en bij elkaar zijn. Het is voor jullie ouders zeker ook geen eenvoudige tijd. Hou vol en houd moed de komende weken en hopelijk is er ruimte om te genieten van een vakantie en fijne kerstdagen.

Ik probeer jullie zo alert mogelijk mee te nemen in wat er gaat komen. Mochten we daarin iets vergeten of onduidelijk communiceren, laat dat dan vooral weten op tmulderke@kiemuden.nl of p.vanlaanen@kiemuden.nl .

Namens het team: Fijne vakantie!

Martijn Schoonaard

Kennismaken met 't Mulderke

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom bent u van harte welkom om kennis te maken met onze school.
Afspraak maken >

Agenda

zo 16 - 5
Einde meivakantie
ma 17 - 5
2 weken Cito E1 t/m E8
wo 19 - 5 20:30
22:30
Vergadering OR
do 20 - 5
Schoololympiade
ma 24 - 5
2e Pinksterdag, kinderen vrij!
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links