Trots op leren

Onze visie

Module 'WI Wow Gallery' is not activated.
Welkom op de website van basisschool 't Mulderke.
Uitnodiging inspiratieavond ouders & passend onderwijs

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk, zeker als een kind iets extra’s nodig heeft. Maar waarom is dat zo en wat mag u als ouder verwachten? En waar kunt u terecht met vragen over passend onderwijs? Over deze thema’s gaat het tijdens het Online Ouder Atelier op 3 februari aanstaande. De avond wordt georganiseerd door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 en vindt online plaats. U krijgt een link waarmee u de avond online kunt bijwonen. U bent van harte welkom! Inschrijven kan tot 29 januari met deze LINK.

In de bijlage vindt u het programma.

 

Met vriendelijke groet,

namens Team SWV PO 30 06


15-12-2020 Corona Update 1

Beste ouders,

Een bijzondere en fijne sfeer vandaag in de school. Iedereen schakelt snel naar de nieuwe situatie. De kinderen genieten van een lekkere lunch en de chocolademelk die nog snel is geregeld door enkele OR ouders. Leuk dat de PLUS Markt de helft van de kosten hiervan heeft gesponsord. En dan begint dadelijk om 15.30 uur de kerstvakantie! Na overleg met Udense Handen Ineen vindt er de komende dagen geen online aanbod plaats. In sommige leerjaren zorgen de leerkrachten nog voor een ludieke afsluiting met videobellen. De leerkrachten gaan zich de komende dagen voorbereiden op het thuisonderwijs vanaf 4 januari.

Vandaag wordt er vanuit Udense Handen Ineen nog een brief naar alle ouders opgesteld. Daarin onder andere informatie over de crisisopvang en de fasering die er is aangebracht tot 19 januari 2021. Wij zijn blij met de ondersteuning en regie vanuit Udens Handen Ineen. Dat is echt een voorbeeld voor veel andere gemeentes in Nederland: over de grenzen van de eigen organisatie heen samen werken voor kinderen. Ik word daar echt blij van.

Wat kijken we allemaal uit naar de tijd dat we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten, dat ouders weer in de school de sfeer kunnen proeven en voelen wat de kinderen elke dag meemaken. Weer spontaniteit in aanraken en bij elkaar zijn. Het is voor jullie ouders zeker ook geen eenvoudige tijd. Hou vol en houd moed de komende weken en hopelijk is er ruimte om te genieten van een vakantie en fijne kerstdagen.

Ik probeer jullie zo alert mogelijk mee te nemen in wat er gaat komen. Mochten we daarin iets vergeten of onduidelijk communiceren, laat dat dan vooral weten op tmulderke@kiemuden.nl of p.vanlaanen@kiemuden.nl .

Namens het team: Fijne vakantie!

Martijn Schoonaard

2e Corona update 14-12-2020

Beste ouders,

Vandaag komt er al nieuws naar buiten vooruitlopend op de persconferentie van vanavond: een lockdown tot 19 januari 2021. Mocht het kloppen wat de NOS nu al vermeld, dan kunt van ons het volgende verwachten.

Kerst vieren

In de klassen zal morgenmiddag op gezellige wijze worden afgesloten zoals we voor donderdag van plan waren. De kerstmusical in groep 4 gaat helaas niet door. De kinderen mogen morgen (dinsdag 15 december) hun lekkere kerstlunch mee naar school nemen. We onderzoeken of we de poffertjeskraam van vrijdag morgen nog op school kunnen krijgen. Dat is op dit moment nog onbekend.

Morgen zouden de kinderen dan overblijven en om 15.30 uur naar huis gaan. Hierover krijgt u vanavond van ons definitief bericht, maar we gaan er wel vanuit dat het zo zal verlopen.

Thuis onderwijs

Morgen zullen de leerkrachten de kinderen leerboeken, schriften en andere hulpmiddelen meegeven. We schakelen weer net als de vorige keer over op thuisonderwijs met digitale ondersteuning. Kinderen kunnen inloggen via MOO, Google Classroom staat deze week dan alweer ingericht met een weektaak / opdrachten voor de kinderen. We zorgen er voor dat de kinderen deze week nog wel wat te doen hebben.

De details van de begeleiding en instructie door leerkrachten volgen later. Datzelfde geldt voor de ondersteuning van kinderen die meer nodig hebben. Daarin doen we wat we kunnen.

De leerkrachten proberen in alle groepen nog een moment te plannen om met de hele klas in een Meets of Teams ontmoeting de kerstvakantie samen in te luiden. Daarover informeren zij de kinderen en u als ouders nog per groep.

Crisisopvang

Op dit moment is er nog niets bekend over crisisopvang zoals die er voorgaande periode wel was voor kinderen van ouders in kritische beroepen. Mocht daar informatie over komen, dan deel ik die zo snel mogelijk.

Samen

Wij merken in het team dat we soms wel klaar zijn met het tijdperk Corona. Dat zal voor u thuis zeker ook het geval zijn, vooral als u alleen maar thuis hebt gewerkt. Laten we vooral samen zorgen dat het gaat lukken in de komende periode. Zorg dat er ruimte blijft voor jezelf en voor begrip voor elkaar en vooral: houd u aan de maatregelen! Wij ondersteunen u waar we kunnen en horen graag als dingen kunnen opgepakt of versterking vragen. Ik merk dat we op school ook flink onder druk staan om deze dagen de groepen bemenst te houden. Het aantal positief geteste kinderen en leerkrachten zorgt ook voor impact onder het personeel.

Graag benadruk ik nogmaals dat dit bericht bedoeld is om vooruit te kijken en u op korte termijn niet te overvallen. Alles onder voorbehoud dus. Mochten er nog besluiten wijzigen, dan meld ik dat vanavond na de persconferentie via Schoolwapps.


Namens het team, met vriendelijke groet,

Martijn Schoonaard

Corona update

Beste ouders,

Vorige week ging het aantal positieve besmettingen onder leerkrachten ineens omhoog. Drie leerkrachten zijn positief getest en anderen zijn in quarantaine. In groep 8a is een leerling positief getest. In veel groepen zijn meerdere kinderen in quarantaine.

Dit weekend heb ik contact gehad met de GGD. Zij zien geen reden tot grotere maatregelen en het advies gekregen om te blijven doen wat we al doen:

  • veel handen wassen
  • 1,5m afstand houden
  • bij thuisklachten thuisblijven
  • bij twijfel de beslisboom hanteren en/of de GGD bellen


We houden de situatie kritisch in de gaten. Qua vervanging is de situatie penibel: er zijn geen vervangers te vinden. We moeten in een aantal groepen stagiairs inzetten. Mochten er tijdens de komende persconferentie nog aanvullende maatregelen nodig zijn, dan meld ik mij spoedig.

Pas goed op elkaar en op uzelf. Houd u de kinderen met klachten zoveel mogelijk thuis?

Fijne dag vandaag.

Martijn Schoonaard

Kerst 2020 - brief voor ouders van 't Mulderke

Beste ouders, 

Door de corona-maatregelen zijn er nogal wat wijzingen geweest rondom het kerstfeest. Om verwarring te voorkomen treft u in de bijlage het definitieve programma + de juiste schooltijden. Noteer deze goed in uw agenda. 

We kijken uit naar een sfeervol samenzijn in deze bijzondere tijd. 

Met vriendelijke groet, namens het team,

Martijn Schoonaard

Nieuwe beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8

Beste ouders,

Er is een nieuwe beslisboom die gehanteerd wordt bij twijfels over wel of niet naar school rondom Corona. U vindt hem door op de volgende link te klikken: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-aangepast-nieuwe-adviezen-en-regels-rivm-verwerkt

Vriendelijke groet, Martijn Schoonaard

Mulderke Magazine nr 5

Beste ouders,

Niet te missen natuurlijk, de nieuwe Mulderke Magazine en in de bijlage nog een foto van het ontwerp voor het nieuwe schoolplein.

Goed weekend en pas goed op uzelf en elkaar.

Vriendelijke groet, ook namens het team,

Martijn Schoonaard

Korte update Corona

Beste ouders,

Ook deze week gelukkig geen positief geteste medewerkers. Slechts één medewerker was tijdens de herfstvakantie positief getest, zonder uitdaging voor de vervanging tot gevolg. Gelukkig is de quarantaine van die medewerker vandaag afgelopen.

Drie korte mededelingen die ik graag onder uw aandacht breng:

Sint en kerst

De viering van Sinterklaas zal dit jaar anders verlopen dan andere jaren. Er zal geen ontvangst zijn op het plein van de Goedheiligman. Hij zal in de gymzaal de groepen ontvangen. Om zeker te weten dat er geen risico is, vragen we de Sint en de Pieten om op de ochtend van de viering een sneltest te doen.

Wat betreft Kerst is besloten om geen avondactiviteit te organiseren. We zijn niet in staat om dit veilig te doen, met het ophalen en brengen van de kinderen. Er is besloten om op donderdag 17 december een kerstlunch te organiseren voor alle kinderen. Op die dag is er dus gratis overblijf en de kinderen hoeven geen eten of drinken mee te nemen. We zijn wel gewoon om 15.30 uur uit. Op vrijdag 18 december is er zoals voor alle vakanties wel een continurooster en zijn de kinderen om 12.30 uur uit.

Ventileren - temperatuur

Zoals u weet hechten wij groot belang aan een goede ventilatie in verband met Corona. Dat betekent dat ondanks de buitentemperatuur de ramen en deuren in alle groepen een groot deel van de dag openstaan. Mocht uw kind(eren) aangeven dat het koud is in de klas, wilt u ze dan een vest of trui meegeven om extra aan te trekken. We willen niet dat kinderen het koud hebben én willen goed ventileren voor ieders gezondheid.

Themanummer Mulderke Magazine - schoolplein

Vandaag ontvangt u van projectleider schoolplein Stef van der Locht een speciale editie van het Mulderke Magazine over onze schoolplein plannen.


Namens het team wens ik u een fijn weekend.

Martijn Schoonaard

Contact

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@kiemuden.nl


Routeplanner >

Agenda

wo 3 - 2 20:30
22:30
Vergadering OR
vr 5 - 2
Gr. 3 t/m 5 middag vrij!
vr 12 - 2
Continuerooster, alle kinderen om 12.30 uur vrij
vr 12 - 2
Start voorjaarsvakantie
vr 12 - 2
Carnavalsfeest
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links