Trots op leren

Onze leerlingen

De kinderen op ’t Mulderke zijn verdeeld over verschillende groepen. De groepsgrootte ligt net als op veel andere basisscholen in Nederland momenteel rond de 27 – 28 kinderen. Het voordeel van een grote school is dat we flexibel zijn in de inzet van personeel. Zo kunnen we voor de groepen 8 en 4 dit schooljaar zorgen voor een extra leerkracht in de ochtenduren. Groep 3 heeft het eerste deel van het schooljaar ook extra handen in de klas gehad. Die leerkrachten zijn na de kerstvakantie gestart met een instroomgroep.
In alle keuzes en afwegingen die we maken staat het kind centraal.

Passend Onderwijs

Met ingang van 1-8-2014 is er iets veranderd in de wetgeving van het onderwijs. Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, is de zorgplicht voor elk kind ingevoerd. Hierdoor hebben alle schoolbesturen de plicht om voor alle kinderen een passende plek te vinden waar ze zich kunnen ontwikkelen. We werken intensief samen met andere besturen en externe partijen als Leerkracht en Co om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden op ’t Mulderke.
Kwaliteit
Op basisschool 't Mulderke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Medewerkers zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt KIEM Onderwijs & opvang een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2014.
Van onze school hebben 265 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 137 uit groep 7 en 8.
De responsgroep bestond uit 49% jongens en 51% meisjes.
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,03. Onze school scoort gemiddeld 8,46. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 0,43 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.55. BS 't Mulderke scoort gemiddeld 7.73. De waardering van de ouders voor BS 't Mulderke is daarmee 0.18 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
We zijn blij met deze waardering van de kinderen en de ouders.
Een samenvatting van de resultaten kunt u hier inzien.

Toetsresultaten

Natuurlijk zijn de toetsresultaten van de kinderen belangrijk. Het zijn objectieve meetmomenten in een schooljaar. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zorgen dat het onderwijs kan worden afgestemd op uw kind. Wij hechten belang aan goede resultaten. Gelukkig is het niet alleen het resultaat dat telt: juist het welbevinden van de kinderen is belangrijk. Met plezier naar school gaan, plezier hebben in leren zorgt ervoor dat een kind kan presteren op zijn of haar eigen niveau.

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

  Landelijk gemiddelde   Schoolgemiddelde
2018    534.9  541.6
 2017  535.6  537.9
 2016  534.5  536.7
 
Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

Uitstroom

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de leerhouding van een kind, de mate van zelfstandigheid en de leerresultaten van het kind in de jaren op onze school. Het advies wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Gemiddeld genomen stromen meer dan 50% van onze leerlingen naar HAVO of VWO. 

  Contact

Contactgegevens

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
r.duijs@kiemuden.nl 


Routeplanner >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement